zondag 25 mei 2014

BINGO

Nieuwe plant

Mijn blog werkt! Het terras met de dode plant heeft maatregelen genomen (zie mijn blog Treurig van 14 mei j.l.). Zeg nu zelf dat ziet er toch meteen beter uit!