maandag 29 juni 2015

DE PSYCHE VAN DE MEREL

Merel nest


Vorige week ontdekte ik dat een paartje merels bezig was in mijn tuintje. Ze vlogen af en aan en maakte toen dit nestje. Op zaterdag moest ik naar Bingerden en was dus de hele dag weg. Zondags ontdekte ik dat het nest leeg was en leeg bleef. Tot precies een week later. Pa merel zat op de muur en moe vloog rechtstreeks naar het lege nest en ... bleef daarop zitten. Zo leuk! Vanaf dat moment sluip ik op kousenvoeten door mijn tuintje. Als ik water geef dan zeg ik eerst 'sorry', want ik ben als de dood dat ze wegvliegt. Gelukkig gaat ze ook heel soms wat eten en toen heb ik met veel spul en moeite deze foto gemaakt. Het zijn, zo te zien, drie eieren. Ik heb wat informatie over merels gelezen en ze kunnen wel tot augustus een nest maken en jongen krijgen. Dus dat klopt. Maar waarom hebben ze een week gewacht om hun woning te betrekken? En waar zit pa merel overdag? Hij schijnt in de buurt te zitten om belagers af te schrikken, maar waar? Ik houd jullie op de hoogte hoe een en ander af gaat lopen.