woensdag 17 september 2014

GEBREKSZIEKTE

Plantenziekten Foto: P. van Overschot
Planten kunnen gebrek lijden. Hun weerstand wordt dan minder en groei en bloei kan zelfs achterwege blijven. Hierboven bij de plant rechts een goed voorbeeld van een gebreksziekte. Bij het gebrek aan sporenelementen zoals ijzer (Fe) blijft de bladnerf groen en is de rest van het blad geel. Is er een gebrek aan mangaan (Mn) is ook de nerf groen en een klein randje langs de nerf is groen. Staat een plant in grond met voor hem de verkeerde zuurgraad (Ph) dan kan ook een gebreksziekte optreden. Heb jij een plant met blad dat er niet goed uitziet, ga dan met wat van die bladeren naar een tuincentrum of kwekerij en vraag daar aan welke stof de plant gebrek heeft. Ook kamerplanten kunnen aan een gebreksziekte lijden.