zondag 7 september 2014

BORREL OP DE BRUG

Gezelligheid

Op de eerste zaterdag in september wordt hier op de brug elk jaar een buurtborrel gehouden. Een goed initiatief om iedereen na de vakantie weer eens te spreken. De kwaliteit van mijn foto is na al die wijntjes ver onder de maat. Toch kun je nog net op de brugleuning hangbakken met geraniums (Pelargonium) ontdekken. Die bakken worden door vrijwilligers uit de buurt onderhouden. Waarvoor hulde!